רישום לקייטנת אתגרים ונהנים 2021

שלח

תודה רבה!

ההודעה נשלחה בהצלחה, בהמשך יחזור אליך להמשך תשלום ורישום סופי.

פרטי לקוח (משלם):

שם פרטי:

*נא למלא שורה זאת

שם משפחה:

*נא למלא שורה זאת

תז:

*נא למלא שורה זאת

מייל:

*נא למלא שורה זאת

פלאפון אבא:

*נא למלא שורה זאת

טלפון בעבודה אב:

*נא למלא שורה זאת

שם אב:

*נא למלא שורה זאת

רחוב ומספר:

*נא למלא שורה זאת

עיר:

*נא למלא שורה זאת

מיקוד:

*נא למלא שורה זאת

שם הילד/ה 1:

*נא למלא שורה זאת

תאריך לידה 1:

*נא למלא שורה זאת

שם אם:

*נא למלא שורה זאת

פרטי הורים:

פלאפון אמא:

*נא למלא שורה זאת

טלפון בעבודה אם:

*נא למלא שורה זאת

כתובת:

פרטי ילד 1:

תז ילד 1:

*נא למלא שורה זאת

פלאפון ילד 1:

*נא למלא שורה זאת

פירוט מגבלות רפואיות 1:

*נא למלא שורה זאת

מאכלים אסורים 1:

*נא למלא שורה זאת

מין:

ז
נ

נא למלא בחירה זאת

פרסום תמונות בני/בתי:

מאשר
לא מאשר

*נא למלא שורה זאת

כמו כן הריני מצהיר כי לבני/בתי                    מגבלות רפואיות.

יש
אין

*נא למלא שורה זאת

 לבני/בתי                    אלרגיות.

יש
אין

*נא למלא שורה זאת

פירוט אלרגיות 1:

*נא למלא שורה זאת

מידת חולצה:

חייב לבחור בחירה זאת

הנני מצהיר כי בני/בתי יודע לשחות:

מאשר
לא מאשר

*נא למלא שורה זאת

כיתה הילד/ה 1:

*נא למלא שורה זאת

חבר בקופ"ח:

*נא למלא שורה זאת

שם הילד/ה 2:

*נא למלא שורה זאת

תאריך לידה 2:

*נא למלא שורה זאת

תז ילד 2:

*נא למלא שורה זאת

פלאפון ילד 2:

*נא למלא שורה זאת

מין:

ז
נ

נא למלא בחירה זאת

כיתה הילד/ה 2:

*נא למלא שורה זאת

מידת חולצה 2:

חייב לבחור בחירה זאת

מאכלים אסורים 2:

*נא למלא שורה זאת

חבר בקופ"ח 2:

*נא למלא שורה זאת

 לבני/בתי                    אלרגיות.

יש
אין

*נא למלא שורה זאת

פירוט אלרגיות 2:

*נא למלא שורה זאת

כמו כן הריני מצהיר כי לבני/בתי                    מגבלות רפואיות.

יש
אין

*נא למלא שורה זאת

פירוט מגבלות רפואיות 2:

*נא למלא שורה זאת

הנני מצהיר כי בני/בתי יודע לשחות:

מאשר
לא מאשר

*נא למלא שורה זאת

פרסום תמונות בני/בתי:

מאשר
לא מאשר

*נא למלא שורה זאת

קייטנת אתגרים ונהנים בהולמס פלייס מודיעין 

קייטנה אתגרים ונהנים מודיעין לילדי גן עד גיל 11 מתאריך 1.8-19.8 מחיר 1950
תוספת צהרון 750 ₪
בסיס שבועי 8:00-13:00 800 שח או עד 8:00-16:00 1150 שח
שבוע נוסף 650 שח כולל צהרון 900 שח

This field is required.

פרטי ילד 2 (לא חובה):

קייטנת אתגרים ונהנים בהולמס פלייס מודיעין (לפני הנחה)

קייטנה אתגרים ונהנים מודיעין לילדי גן עד גיל 11 מתאריך 1.8-19.8 מחיר 1950
תוספת צהרון 13:00-16:00 בתוספת - 750 שח
בסיס שבועי 8:00-13:00 800 שח או עד 8:00-16:00 1150 שח
שבוע נוסף 650 שח כולל צהרון 900 שח

This field is required.

אני הורה הילד/ה מסכים/ה שאם יתעוררו אצל המשתתף בעיות משמעת או התנהגות שלא תאפשר הפעלה תקינה של המסגרת, הקייטנה תהייה רשאית להפסיק את השתתפותו בכל עת. 

אני מתחייב/ת בתשלום מלא, גם במידה והייתה השתתפות חלקית. לא יחזרו תשלומים בגין הפסקת הקייטנה בדיעבד.

אני מודע/ת לכך שילדי יהיה בקירבת בריכה/ השתתף בהפעלות ושיעורי ספורט מטעם הקייטנה.

אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי תנאי התשלום וההסכם ברורים לי ומקובלים עלי.

אני מאשר/ת כי קראתי את התנאים מעלה והם מוסכמים ומקובלים עלי. ולראיה באתי על החתום.

 נא למלא שורה זאת.