הוראות בטיחות

לקוח יקר אנא קרא בעיון הוראות אלו כדי למנוע פגיע בגוף, חשוב להקפיד על הוראות אלו כדי שנוכל לספק לך הנאה וחוויה בלתי נשכחת. 

 

 

 

 

 

 

 

שימו לב יש לקרוא בעיון !! לפני השימוש במתקנים המתנפחים 
 

הוראות בטיחות :

1. התקנת המתנפח חייבת להתבצע על ידי אדם מבוגר בלבד.
2. השימוש במתקן תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר.
3. המפוח שמנפח את המתקן הוא מכשיר חשמלי ויש להתייחס אליו ככזה , הוא עומד בתקנים מחמירים בעולם.
4. המפוח צריך לעמוד על משטח יציב ויבש . אין להשכיבו , יש להרחיק אותו מחול ובוץ או מכל מקום שקיימת בו רטיבות על מנת למנוע התחשמלות
5. את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומוארק בלבד ( כולל הארקה ).
6. יש להקפיד על כך שהמתג ההפעלה הוא במצב - OFF לפני החיבור לחשמל.
7. יש להרחיק את הילדים מאיזור המפוח.
8. ניפוח המתקן אורך כדקה ,ויש להרחיק את הילדים בעת הניפוח שלו .
9. יש להרחיק את הילדים בעת הריקון של האויר מהמתקן .
10. יש להקפיד שגילאי הילדים יהיה זהה על מנת שלא יווצר מצב שבו ילדים גדולים קופצים יחד עם ילדים קטנים למניעת פציעות.
11. אין לעלות על המתקן המתנפח עם נעליים !!!
12. אין לשבת לעמוד או לשכב בחלקו החיצוני של המתקן ורצי שהילדים הממתנים בתור לתורם יחכו בחלקו הקדמי של המתקן
14. אחריות האדם שמשגיח לפקח על כמות הילדים במתקן ולהרחיק ילד שמשתולל וגורם לסיכון לילדים האחרים שמשחקים בו.